Prisförfrågan

Om oss

Vi är 3 småländska fotointresserade killar med erfarenhet bl.a. inom pressfotografering och fleråriga erfarenheter i RC-flygning med helikopter.

På uppdrag av er kunder utför vi fotografering och/eller filmning med obemannad radiostyrd helikopter, så kallad hexakopter.

Vi knackar inte dörr och säljer bilder på din fastighet som kanske fotograferats ett halvår tidigare, utan kommer och fotograferar när det passar dig och din fastighet, och framför allt från det väderstreck eller höjd ni önskar.

Vi (Winquist Data AB) innehar Transportstyrelsens tillstånd nr UAS 1B 593 enligt Transportstyrelsens föreskrifter om obemannat luftfartyg UAS kategori 1B och är ansvarsförsäkrade hos Inter Hannover.

Vi innehar även Försvarets självgranskningsrätt, för att kunna leverera bilder omgående till er.

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för uppdragen och en högsta höjdgräns på 120m som vårt flygtillstånd tillåter. Bästa fotoresultaten får man dock mellan 5-35 m för exempelvis en vanlig villafastighet. Fördelarna är många med RC helikoptern, den största fördelen är nog att den kräver liten start- och landningsbana och ger därmed stor flexibilitet och mobilitet.

Säkerheten är viktig för oss

Vi har ett säkerhetsavstånd på 50m från människor och djur. (Personer involverade i  uppdraget får givetvis vistas inom detta område.) Vi förbehåller oss rätten att avbryta ett fotouppdrag om väder eller annan faktor påverkar säkerheten eller genomförandet.

Helikoptern är utrustad med GPS och kompass för att vid en eventuell radiokontaktförlust hitta tillbaka till startpunkten och landa på egen hand.