Prisförfrågan

Copyright

Bilderna ni köper på uppdrag utförda av oss får användas fritt av er. Alla bilder och texter som publiceras här på copterphoto.se skyddas enligt upphovsrätt tillhörande copterphoto.se och dess ägare Winquist Data AB.

Utan skriftligt medgivande från copterphoto.se (Winquist Data AB) är all kopiering, lagring, distribuering, spridning, sändning, återgivning eller överföring av innehållet inte tillåtet.